Palvelut

- Vastaavan työnjohtajan tehtävät

- Pääsuunnittelijan tehtävät

- Projektinjohto tehtävät

- Rakennus- ja rakennesuunnittelu

- Kustannusarvion laadinta

- Energiatodistuksen laadinta

 

Suunnittelussa käytämme suomalaista Cads-planner ohjelmistoa.

Lujuuksia laskemisessa käytämme suomalaista Jigi ohjelmistoa.